“ครรภ์เป็นพิษ” อันตรายที่คุณแม่ควรรู้

646 views

สำหรับคุณแม่ที่ตั้งค รรภ์ ต่างกังวลไม่อยากให้เกิดปัญหาระหว่างตั้งค รรภ์และอยากที่พบหน้าลูกน้อยที่ออกมาสมบรูณ์แข็งแรง 1 ในปัญหาที่คุณแม่ไม่อยากพบคือ “ค รรภ์เป็นพิ ษ” จะพบได้เพียง 5ถึง10คนในหนึ่งร้อยคน แต่ร้ายแรงถึงชีวิตของแม่ที่ตั้งค รรภ์ ดังนั้นจึงไม่ควรละเลย มาทำความรู้จักกับภาวะ ครรภ์เป็นพิ ษ กันเลย

ค รรภ์เป็นพิ ษ คืออะไร ?
แพทย์โรงพยาบาลกรุุงเทพ (นพ.ร่มไทร เลิศเพียรพิทยกุล สูติแพทย์) ได้ระบุว่า ภาวะค รรภ์เป็นพิ ษ จะพบในคุณแม่ที่มีอายุค รรภ์ ประมาณ3เดือน พบเพียง 4 คน ใน 100 คน ในจำนวนนี้ 80 เปอร์เซ็น มีอาการไม่รุ นแรง 20 เปอร์เซ็นจะมีอาการรุ นแรง

ค รรภ์เป็นพิ ษเกิดจากการฝั งตัวของร กผิดปกติ ฝั งตัวได้ไม่แน่น ส่งผลให้ขาดออกซิเจนและขาดเลือด เมื่อเ ลือดไปเลี้ยงน้อยลงทำให้ร่างกายผลิตสารที่ก่อให้เกิดพิ ษเข้าไปที่กระแสเ ลือด ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จึงต้องรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลโดยด่วน อาจทำให้เกิดอันต รายถึงชีวิ ตของแม่และตัวเด็กได้

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะ ค รรภ์เป็นพิ ษ ได้แก่
1.เป็ฯโรคอ้วน
2.อายุมากกว่า 35ปี
3.คนในครอบครัวเคยเป็น
4.คนที่มีลูกยาก
5.ตั้งค รรภ์เป็นลูกแฝด
6.ท้องแรก
7.มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันสูง แพ้ภูมิตัวเอง เป็นต้น

ระดับความรุนแรง
1.ระดับไม่รุุนแรง ความดันสูง ในช่วงระหว่าง 140/90 – 160/110 มิลลิเมตรปรอท ไม่เจออาการแทรกซ้อน
2.ระดับรุนแรง ความดันสูงกว่า 160/110 มิลลิเมตรปรอท ตรวจอวัยวะอักเสบต่างๆ เช่น เกล็ดเลือดต่ำ ตับอักเสบ เป็นเลือดแดงแตก
3.ระดับรุนแรงและเกิดการชัก อาการชัก เกร็ง อาจพบเ ลือดออกในสมอง ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนอาจถึงแก่ชีวิต

ภาวะครรภ์เป็นพิษ

การรักษา ทำคลอดทารกให้เร็วที่สุด หมอจะพิจารณาหลายๆองค์ประกอบ โดยจะดูอายุค รรภ์เป็นหลัก ให้ยากับลูกน้อยเพื่อไปกระตุ้นปอดแล้วจะดูแลให้อยู่ในท้องแม่ให้นานที่สุด หากพบว่าสามารถคลอดได้ หมอจะเร่งทำคลอดให้ลูกน้อยออกมาโดยเร็ว วิธีทางป้องกันคือการไปพบหมอสม่ำเสมอ สังเกตตัวเองถึงความผิดปกติ

Advertisement