วิธีป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่” โดยคุณหมอจากประเทศญี่ปุ่น

367 views
วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่
วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ จะมีโอกาสแพร่ร ะบาดในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว เนื่องจากอากาศที่มีความชื้นจากฝนตก จะส่งผลให้ เกิดไ ข้หวั ดใหญ่ได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กๆต้องระวังมากเป็นพิเศษ เพราะยังไม่มีภูมิคุ้มกันมากเพียงพอ ทำให้มีโอกาสในการติดไข้หวั ดใหญ่สูง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยคุณหมอชาวญี่ปุ่นได้แนะนำ วิธีป้องกันดูแลรักษา ดังนี้ค่ะ

วิธีป้องกัน


เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ ไข้หวัดใหญ่กันก่อน
ไข้ห วัดใหญ่นั้นเกิดมาจากไว รัส อินฟลูเอนซา (Influenza) ซึ่งในประเทศไทยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาล และไว รัสชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพันธุกรรมได้ตลอด จึงส่งผลให้ผู้ที่ป่ วยจากเชื้ อชนิดนี้สามารถเป็นซ้ำได้หลายครั้ง แม้จะได้รับวัค ซีนป้องกันไ ข้หวั ดใหญ่มาแล้วก็ตาม ดังนั้นถ้าจะป้องกันโดยการรับวัค ซีนก็จะต้องรับวั คซีน ทุกๆปี

วิธีป้องกัน

ไ ข้หวั ดใหญ่แพร่เชื้ อทางไหนบ้าง?

 • การไอ จ าม ใส่กันโดยตรง
 • สัมผัสเส มหะ หรือ น้ำมู กจากผู้ที่เป็นอยู่ก่อนหน้าแล้ว
  ถ้าได้รับเชื้ อไ ข้หวั ดใหญ่แล้วจะมีอาการอย่างไร?
 • เป็นไ ข้สูง 39 40 องศา ติดต่อกัน มากกว่า 2 วัน
 • มีอาการปวดศรีษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เบื่ ออาหาร หรืออาจะมี อาการ อาเ จียน และ ท้ องเสี ย ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำในร่างกายด้วย
 • มีน้ำมู ก คัดจมูก หาย ใจไม่สะดวก
 • เจ็บคอ ไอ มีเส มหะ

วิธีดูแลรักษาเด็กที่ได้รับเชื้อไ ข้ห วัดใหญ่
ขั้นแรก สามารถลดไ ข้โดยการเช็ดตัว ทานยาลดไ ข้ร่วมด้วย และ สวมใส่เสื้อผ้าที่โปร่ง สะบาย อากาศผ่านได้ดี ไม่อึดอัด แนะนำให้สวมแมสปิดปากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ อไปสู่คนในบ้าน ควรล้างมือ บ่อยๆ ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆร่วมกับผู้อื่น และ เด็กควรพักการเรียนไปก่อน เป็นระยะเวลา 5-7 วัน โดยดูจากอาการของเด็กร่วมด้วยค่ะ
อาหารที่รับประทาน ควรจะเป็นอาหารอ่อนก่อน ดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดน้ำ เพราะเด็กเล็กนั้น มีโอากาสติดเชื้ อมากกว่าผู้ใหญ่แล้ว ประกอบกับร่างกายของเด็กที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักน้อย ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะขาดน้ำมากกว่าอีกด้วย เนื่องจาก เมื่อมีไ ข้ ร่างกายจะขับเหงื่อออกมากกว่าปกติ หรือ เกิดจาก อาการ อาเ จียร และ ท้อ งเสีย เข้ามาด้วย ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบว่าเด็กมีอาการขาดน้ำหรือไม่ จาก เหงื่อ น้ำตา น้ำลาย และ ปัส สา วะ ที่มีมีความถี่ ปริมาณน้อยกว่าปกติ และ สีของปัส สา วะ ว่ามีสีเหลืองเข้มหรือไม่

วิธีป้องกัน


คุณหมอจากญี่ปุ่น ให้คำแนะนำว่า ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญ กับอาการขาดน้ำของเด็กมากที่สุด เป็นอันดับแรก เพราะถ้าหากเด็กเกิดอาการขาดน้ำ เป็นเวลานานจะส่งผลให้มีอันตร ายถึงชีวิตได้ วิถีป้องกันการขาดน้ำที่ง่ายที่สุดคือการทานน้ำเปล่ามากๆ คุณหมอแน่นำเพิ่มเติมว่า นอกจากน้ำเปล่าแล้ว ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุที่เหมาะกับร่างกายด้วย เช่น “โพคารี่สเวท” ซึ่งสามารถให้เด็กดื่มได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป เพราะไม่มีส่วนประกอบของวัตถุกันเสีย ไม่มีคาเฟอีน และ สีสังเคราะห์ต่างๆ โดยให้เด็ก จิบ เครื่องดื่ม “โพคารี่สเวท” บ่อยๆ โดยเฉาะหลังตื่นนอนเพื่อให้เด็กได้รับแร่ธาตุและน้ำ ให้เพียงพอกับร่างกายที่มีเชื้ อไข้หวัดใหญ่ด้วย
ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเป็นหวั ด หรือ มีไ ข้ แพทย์ หรือ บุคคลทั่วไป ก็จะแนะนำให้ดิ่มเครื่องดื่ม ที่ช่วยเสริมแร่ธาตุ และ ชดเฉยการขาดน้ำ อย่าง “โพคารี่สเวท” โดยคนญี่ปุ่น จะนำเครื่องดื่มไปอุ่นก่อน แล้วนำมา จิบ กิน ช่วงเวลาที่เป็นหวั ด

วิธีป้องกัน

วิธีการป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่” ในเด็ก

 1. ล้างมือ ด้วยสบู่ อย่างสม่ำเสมอ เน้นย้ำในช่วงที่อยู่นอกบ้าน และก่อนรับประทานอาหาร
 2. สวดหน้ากากอนามัย ทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน
 3. แยกของใช้ และ ของเล่น ต่างๆ ออกจากผู้อื่น
 4. ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและภูมคุ้มกันให้กับร่างกาย
 5. ฉีดวั คซีน ไ ข้หวั ดใหญ่ ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6เดือนขึ้นไป
 6. พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ระมัดระวังไม่ให้ติดเชื้ อไข้หวั ดใหญ่ เพื่อป้องกันเชื้ อแพร่กระจายไปสู่ลูกด้วยค่ะ

ที่มา : www.sanook.com

Advertisement