ฝุ่น PM2.5 เสี่ยงเป็นโรค!!

235 views

ฝุ่น PM2.5 ยังระบ าดอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งในเมืองหลวง และต่างจังหวัด ฝุ่นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแถมยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดทาง ระบบทางเดินหายใจอื่นๆ และโร คอื่นๆ ที่เป็นอันตร ายต่อร่างกาย โรคที่พบบ่อยในตอนนี้ คือ

เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ

ภูมิแพ้เยื่อบุโพรงจมูก เกิดจากการกระตุ้นของสารก่อภูมิแพ้ ทำให้ร่างกายตอบสนองสร้างภูมิคุ้มกันชนิดต่างๆพื่อมาป้องกัน ในกรณีนี้อาจมีอาการกับคนที่แพ้ฝุ่นนั่นเอง

คออักเสบ

คออักเสบ เกิดจากฝุ่นขนาดเล็กๆในปริมานที่มีการสะสมอยู่เรื่อย ก่อให้เกิดความเสี่ ยงอาการคออักเสบ

หลอดลมอักเสบ

โร คหลอดลมอักเสบ เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหลอดลม ซึงเป็นท่อที่ใช้นำอากาศไปสู่ปอด ทำให้เยื่อบุหลอดลมบวม มีเสมหะ ทำให้เกิดอาการไอ อาจเสี่ ยงหลอดลมตีบจนหายใจลำบาก หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก และหายใจมีเสียงหวีดๆ 

ดังนั้นก่อนจากบ้าน อย่าลืมตรวจค่าฝุ่น PM2.5 และสวมใส่เครื่องป้องกันฝุ่นที่กรองฝุ่นPM2.5ได้ หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อเข้ารับการรัก ษาอย่างถูกวิธี

Advertisement